AED

AED - Automatische Externe Defibrillator

Gezien de overlevingskansen van een slachtoffer met ventrikelfibrillatie per minuut met 10 % dalen, is het noodzakelijk om al zeer snel in de behandeling te kunnen defibrilleren. Vandaar dat ook mensen in de eerste lijnshulpverlening vertrouwd moeten worden gemaakt met deze apparatuur. Niet alleen ambulanciers, maar iedereen die kan reanimeren, dus ook de redder, zou met de AED moeten kunnen werken.

Onderhoud AED:  klik hier voor meer info over de onderhoud van een AED

Opleidingen AED:

COTA Brand Veiligheid biedt deze AED opleidingen volgens de Nederlandse Hartstichting. Er wordt steeds gewerkt in groepjes van één instructeur met maximaal zes deelnemers, zodat er optimaal kan geoefend worden. Het resultaat is een doorgedreven training in de theoretische en praktische aspecten van eerste hulpverlening met de AED.

Waarom een AED opleiding volgen?

Wereldwijd is plotselinge hartstilstand de voornaamste doodsoorzaak. Onder andere hartafwijking, hart- en vaatziekten en elektrocutie liggen aan de oorzaak van een plotselinge hartstilstand. Deze doet zich niet altijd voor in fysiek inspannende omgeving (sport/werk), maar ook thuis, op de trein, tijdens het winkelen, op het strand .

Waarom een AED gebruiken?

In de meeste gevallen van plotselinge hartstilstand betreft het een hartfibrillatie. Deze fibrillatie kan enkel opgelost worden door toedienen van een elektrische schok met behulp van een defibrillator. Hoe sneller er gedefibrilleerd kan worden, hoe groter de overlevingskansen: elke minuut uitstel van defibrillatie betekent 7 a 10 % minder overlevingskansen. Wanneer men kan defibrilleren met een AED toestel, terwijl men wacht op professionele eerste hulp, kan men de overlevingskansen van het slachtoffer verhogen met 10 a 40 procent

Wanneer een AED gebruiken?

Telkens wanneer men bij een slachtoffer bewustzijnsverlies, ademhalingsstilstand en geen tekenen van circulatie vaststelt, moet men de AED aansluiten. Het toestel evalueert zelf het aanwezige hartritme en bepaalt volledig zelf of een behandeling met elektrische schok noodzakelijk.

Aanschaf AED: Klik hier voor meer informatie over de aanschaf van een AED