« BHV, EHBO en Veiligheidstrainingen kunnen ondanks de aangescherpte corona maatregelen van 29-09-2020 veilig doorgang vinden.»

Gepubliceerd op 30-09-2020

Corona Protocol voor het geven van EHBO en BHV cursussen.
Trainingen worden verzorgd middels een aangepast contactloos, lesprogramma en kleinere groepsgroottes.
 Wij hebben toestemming gekregen om in lijn met de versoepelingen per 01-09-2020 onze trainingen te gaan hervatten middels een aangepast, contactloos lesprogramma en kleinere groepsgroottes. Uiteraard houden wij ons aan de RIVM maatregelen en werken wij volgens het brancheprotocol BHV-EHBO-Reanimatie en veiligheidscursussen tijdens covid-19 pandemie.

Het Brancheprotocol BHV-EHBO-reanimatie en veiligheidscursussen tijdens covid-19 pandemie is opgesteld door de Branche vereniging Bedrijfshulpverlening (BVBN), het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV), Oranje Kruis, Rode Kruis en de Nederlandse Reanimatie Raad en is overlegd met het RIVM. Dit protocol heeft als doelstelling om veilig te kunnen herstarten met praktisch onderwijs van EHBO en BHV-cursussen, binnen de door het RIVM gestelde maatregelen. In het protocol staan op hoofdlijnen de richtlijnen voor hoe een praktijkcursus doorgang kan vinden, zoals hygiënemaatregelen, hoe de vaardigheden te oefenen met behulp van (reanimatie)oefenpoppen, looproutes etc. De detailinvulling heeft COTA intern uitgewerkt middels bedrijfsspecifieke procedures. Het volledige protocol is hier in te zien.

Voor onze trainingen zijn de volgende maatregelen getroffen:
Om te kunnen voldoen aan de 1,5 meter afstand en de extra hygiëne eisen vanuit het RIVM, is er een beperkt aantal beschikbare plaatsen per training.
Kandidaten die ziekteverschijnselen vertonen worden niet toegelaten tot de training.
Bij binnenkomst in het oefencentrum en de lesruimte is desinfecterende handgel beschikbaar.
Cursisten worden opgevangen en gewezen op de gedragsregels,  krijgen een vaste zitplaats aangewezen en eigen les- en leermiddelen.
Het lesprogramma en de les- en leermiddelen zijn aangepast, zodat ten alle tijden 1,5 meter afstand tot elkaar gehouden kan worden.
Reanimatie kan veilig uitgevoerd worden middels schoonmaak, desinfectie en onderhoud conform de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad en fabrikant van de reanimatiepop.
Levensreddende handelingen, zoals verslikking of stabiele zijligging, worden niet geoefend op elkaar maar op speciaal daarvoor geschikte oefenpoppen.
Het aanleggen van verbanden wordt geoefend op de eigen arm of been. Ook kan worden geoefend op een oefenarm. Hierbij is het dragen van wegwerphandschoenen verplicht. Verbandmiddelen worden per deelnemer verstrekt en na gebruik weggegooid.
Bij praktijkoefeningen worden de handelingen uitgevoerd in meerdere praktijkstations en kleine groepjes met meerdere reanimatiepoppen of oefenmiddelen. 1 Cursist per praktijkstation voert de handelingen uit, de rest blijft op 1,5 meter afstand en geeft feedback.
Les- en leermiddelen worden voorafgaand en na afloop van de les gedesinfecteerd.
Bij verschillende handelingen, zoals blussen of reanimatie, is het verplicht wegwerphandschoenen te dragen.
Bij inschrijving ontvangen u en de cursisten een bevestiging met daarin de belangrijkste richtlijnen en maatregelen die wij hebben getroffen om veilig te kunnen trainen op afstand, 1 week voorafgaand volgt nog een reminder.
Voor een uitgebreide toelichting omtrent onze aanpassingen en werkwijze verwijzen wij u naar het protocol op onze website.
Wanneer een ingeplande training onverhoopt niet door kan gaan vanwege aangescherpte Corona-maatregelen, bieden wij de mogelijkheid de training kosteloos te verzetten.

corona-1200x480-1601452097.jpg