REOB - Bijscholing onderhoud kleine blusmiddelen

Bijscholing onderhoud blusmiddelen:
De cursus voldoet volledig aan de nieuwste REOB normen, waarbij er een stuk praktijk wordt gegeven.

Duur:
De cursus zal  1 dagdeel ( ochtend 08:30 – 12:30 uur of
middag 13:00 – 17:00 uur) duren.
Prijs:
€ 125,- (exclusief BTW ) per persoon, inclusief lesmateriaal, koffie/thee en na de cursus een certificaat van deelname.


Programma: 
Verandering in relevante regelgeving.
Veranderingen in NEN normen.
Wijzigingen in relatie tot de eindtermen.
Verandering in onderhoudsmethodiek.
Praktijkgedeelte.
Opvolgende wetgeving van het Bouwbesluit.
Groepsgrootte:
Minimaal 6 personen – maximaal 8 personen