« Coronavirus en invloed op BHV-EHBO cursus»

Gepubliceerd op 09-03-2020

Coronavirus en invloed op BHV cursus

Coronavirus en invloed op BHV cursus

9 maart 2020

Diverse werkgevers in Nederland nemen maatregelen met betrekking tot het Coronavirus in Nederland. Als opleider krijgen wij vragen binnen over het al dan niet uitvoeren van beademingen op een reanimatiepop en het eventuele risico dat dat op kan leveren voor de cursist.

Ten eerste is het van belang dat iedereen de maatregelen van het RIVM in acht te nemen:

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft aan dat Nederland goed voorbereid is op een uitbraak. Een maatregelenpakket ligt klaar. De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:

Regelmatig je handen wassen;
Hoest en nies in de binnenkant van je elle boog;
Gebruik papieren zakdoekjes.
Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

 Welke maatregelen nemen wij:

-        De longen van onze reanimatiepoppen worden elke training gewisseld. De meeste longen zijn bovendien voorzien van een filter waardoor ingeademde lucht niet meer teruggegeven wordt.

-        De gezichtshuid van de poppen worden na elke beademing gereinigd met alcohol

-        Cursisten met griepverschijnselen worden geadviseerd om op een ander moment aan de cursus deel te nemen

Mocht je als cursist na bovenstaande maatregelen toch bezwaar hebben tegen het uitvoeren van beademingen i.v.m. besmettingsgevaar dan mag je artikel 6b van de reanimatierichtlijn hanteren: De cursist geeft dan geen beademingen, maar alleen ononderbroken borstcompressies met een frequentie van 100 tot 120 keer per minuut. Bij een dergelijke wijze van beademing kan de cursist nog steeds competent worden verklaard voor het onderdeel reanimatie, ondanks dat geen beademing wordt uitgevoerd.

We vertrouwen er op je zo voldoende te hebben geïnformeerd maar zijn vanzelfsprekend bereid eventuele vragen te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Frans Claassen - Managing Director C.O.T.A.

coronavirus-1583761653.jpg