Digitaal leren

Veel mensen kiezen graag zelf hun dagindeling. Waar besteed je wel of niet je (schaarse) vrije tijd aan. Een BHV/EHBO-cursus wordt soms al te hoogdrempelig ervaren. Een aantal avonden een cursus volgen...

Kan dat niet anders?
Ja dat kan. Via de pc kan een theoriecertificaat worden behaald. Er is een uitstekende cursus ontwikkeld, die stapsgewijs belangrijke facetten van eerste hulp visueel maakt. Het kader is strak. Wie achter de pc theorie doet krijgt indrukken, komt veel aan de weet, maar is na afloop van de cursus geen EHBO’er. Het theoriecertificaat laat zien hoever de cursist is. Met dat certificaat kan hij instromen in het praktijkgedeelte. De kandidaat met zijn/haar theoriecertificaat doet examen in zowel theorie als praktijk.

Druk hier om de E-learning te starten.